Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersytet (z łac. universitas doctorum et studentium czyli ogół doktorów i studentów) - najstarszy rodzaj wyższej uczelni o charakterze nietechnicznym, którego celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
Pierwsze średniowieczne uniwersytety powstały w wieku XII i były wytworem ówczesnej kultury miejskiej. Ich struktura organizacyjno-ustrojowa wzorowana była na instytucjach cechowych. Olbrzymi wpływ na kształt uczelni miał kościół; językiem wykładowym - łacina. Rozkwit uniwersytetów i towarzyszących im ośrodków miejskich datuje się na XIII-XV w. Zapoczątkowana w XVII w. rewolucja naukowa dała bodziec do rozwoju nowożytnych uniwersytetów, które od średniowiecznych odróżniało uniezależnienie od wpływów kościelnych, wprowadzenie języków narodowych jako wykładowych, a także skierowanie nacisku na osobistą pracę naukową profesorów i swobodę prowadzonych przez nich badań naukowych.

Najstarsze uniwersytety

Miasto Rok/Wiek założenia Uniwersytet
Bolonia XII w.
Paryż XII w. Sorbona
Oksford XII/XIII w.
Cambridge 1209
Padwa 1222
Neapol 1224
Tuluza 1229
Siena 1240
Salamanka 1254
Montpellier 1289
Coimbra 1290
Rzym 1303
Orlean 1309
Florencja 1321
Grenoble 1339
Piza 1343
Valladolid 1346
Praga 1348 Uniwersytet Karola
Pawia 1361
Kraków 1364 Uniwersytet Jagielloński
Wiedeń 1365
Pecz 1367
Heidelberg 1386
Kolonia 1388
Ferrara 1391
Erfurt 1392

Inne ważne uniwersytety na świecie:

Uniwersytety w Polsce

Uniwersytet Miasto Rok założenia Adres internetowy
Uniwersytet Jagielloński Kraków 1364 UJ
Uniwersytet Wrocławski Wrocław 1505/1702/1811 UWr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 1611/1919 UAM
Uniwersytet Warszawski Warszawa 1816 UW
Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 1918 KUL
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1944 UMCS
Uniwersytet Łódzki Łódź 1945
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 1945 UMK
Uniwersytet Śląski Katowice 1968
Uniwersytet Gdański Gdańsk 1970 UG
Uniwersytet Szczeciński Szczecin 1984 USz
Uniwersytet Opolski Opole 1994 UO
Uniwersytet w Białymstoku Białystok 1997 UwB
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 1999 UWM
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 1999 UKSW
Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2001 UZ
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2001 URz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź 2002 UM
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2005 UKW

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:45:45