Czytaj więcej"/> Drukuj
Unia Afrykańska (UA, ang. African Union) - organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa afrykańskie powołana w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej 9 lipca 2002 roku na szczycie w Durbanie.
Za "ojca duchowego" UA uznawany jest wieloletni rzecznik panafrykanizmu, libijski przywódca Muammar Kadafi, który w swojej wypowiedzi z 2000 roku, proponował stworzenie "Zjednoczonych Stanów Afryki".
Zamierzonymi celami UA są: W założeniach, UA ma Pierwszym przewodniczącym UA został prezydent RPA Thabo Mbeki. Siedzibą pozostanie siedziba OJA, czyli Addis Abeba.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:14:22