Czytaj więcej"/> Drukuj
Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) był związkiem wojskowym państw Europy środkowej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego. Reguły zostały napisane w roku 1955 przez Chruszczowa. Pakt podpisano 14 maja 1955 w Warszawie. Miał funkcjonować przed 20 lat. Ustanowiono wspólne dowództwo Układu w Moskwie.
Układ_Warszawski -
Członkami były następujące państwa: czyli wszystkie państwa komunistyczne ówczesnej Europy poza Jugosławią. Członkowie Układu Warszawskiego mieli bronić się nawzajem w przypadku ataku na jednego z nich. Głównym przeciwnikiem był pakt NATO, powstały w 1949 roku.
Interwencje Układu Warszawskiego: Na szczycie w Bukareszcie w 1989 roku zdecydowano o odejściu od doktryny Breżniewa. Po przemianach we latach 1989-1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w krajach Układu wojska radzieckie powinny opuścić terytorium tych państw. 25 lutego 1991 roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu, 1 lipca 1991 roku w Pradze rozwiązano struktury polityczne. Oznaczało to ostateczną likwidację Układu Warszawskiego.
Udział państw bloku sowieckiego w Układzie Warszawskim był zabójczy dla ich budżetów. Obecnie jest to bardzo odczuwalne w krajach, które kiedyś należały do tej organizacji, bowiem dużą część produkcji stanowiły zakłady zbrojeniowe, które tworzyły przestarzały sprzęt wojskowy na potrzeby państw członkowskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 18:16:47