Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Coordinated Universal Time) - wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem Greenwich o godz. 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0.9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).
Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara i wykorzystuje kalendarz gregoriański. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą "Zulu time" ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada liczbie "zero", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w angielskiej miejscowości Greenwich).
UTC został zdefiniowany przez International Radio Consultative Committee (CCIR), poprzednika Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pełną definicję zawiera CCIR Recommendation 460-4 (plik PDF; wersja HTML stworzona przez Google) lub ITU-T Recommendation X.680 (plik PDF; wersja HTML stworzona przez Google) z lipca 1994 roku.
Akronim UTC jest niezależny od języka i odpowiada w języku angielskim nazwie "Coordinated Universal Time", a w języku francuskim "Temps Universel Coordonné".
Aktualny czas UTC podany w standardzie ISO 8601: 2014-01-25 11:03 UTC (W3C Date and Time Formats)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 12:59:46