Czytaj więcej"/> Drukuj
UNESCO -

UNESCO - (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja utworzona 16 listopada 1946 roku wchodząca w skład ONZ. Pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO został Julian Huxley, biolog i pisarz.
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy: Pod koniec XX wieku UNESCO zrzeszało 182 państwa - bez Stanów Zjednoczonych (wycofanych przez Ronalda Reagana w 1984 roku) i Wielkiej Brytanii (wycofanej w 1985 roku, za rządów Margaret Thatcher).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:14:20