Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UMK -
Dane
Nazwa łacińska Universitas Nicolaus Copernicus
Założony 24 sierpnia 1945
Miejsce Toruń, Polska
Studenci 41 800 (2004)
Rektor prof. dr hab. Jan Kopcewicz
Adres ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Telefon +(56) centr. 611-40-10
E-mail www@uni.torun.pl
Strona www.uni.torun.pl
Członkostwo Socrates-Erasmus
Mapa
UMK -

Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK), państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu oraz oddziałem Collegium Medicum w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy)
UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 roku, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945 roku. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi pomorskiej był dr Henryk Świątkowski, delegat rządu, a późniejszy wojewoda pomorski. Chciano także wyrównać chociaż częściowo straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Pierwszym rektorem UMK został prof. Ludwik Kolankowski, historykowi z lwowskiego UJK, współtwórcy uniwersytetów w Wilnie i Łodzi. Początkowo powstały dwa wydziały: Wydział Humanistyczny (wraz ze Sztukami Pięknymi) oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Jednak w planach władz uczelni było stworzenie dużego wielowydziałowego uniwersytetu. 5 listopada 1945 roku powstał Wydział Prawno-Ekonomiczny, a 24 stycznia 1946 roku Sekcję Sztuk Pięknych przekształcono w odrębny Wydział Sztuk Pięknych. Pierwsze wykłady odbyły się w 24 listopada 1945, natomiast uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5 stycznia 1946 r. Funkcjonowało wówczas 76 katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki. Immatrykulowano około 1600 studentów.
Akademii Medycznej
do UMK
Obecnie na UMK istnieje 14 wydziałów:
Razem istnieje 40 kierunków (najnowszy z nich to europeistyka - powstała w 2004 roku oraz 7 kierunków w Collegium Medicum w Bydgoszczy). Uczelnia kształci około 41 tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. Wśród ponad 3000 pracowników jest prawie 1400 nauczycieli akademickich, w tym 200 posiada tytuł naukowy profesora, a ponad 250 stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie rektorem UMK jest prof. dr hab. Jan Kopcewicz.

Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1945:

Linki

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:08:28