Czytaj więcej"/> Drukuj
Tygrys (arab. دجلة, Nahr Dijlah) to obok Eufratu jedna z dwu największych rzek Mezopotamii. Wypływa z gór Taurusu Wschodniego położonych w Turcji, i przepływa przez Irak w dolnym biegu łącząc się z Eufratem w okolicach Al Qurnah i formując rzekę Shatt al-Arab, która wpada do Zatoki Perskiej. Długość Tygrysu wynosi 1950 km, a powierzchnia dorzecza 375 tys. km2. Na zachodnim brzegu Tygrysu leży stolica Iraku, Bagdad. Najważniejsze dopływy to Duży Zab, Mały Zab, Dijala (wszystkie lewostronne). Normalnie żeglowny jest od Bagdadu, a w trakcie wysokiego stanu wód nawet od Mosulu położonego w północnym Iraku.
Tygrys jest szybszy i głębszy, i skłonny do gwałtowniejszych wylewów w okresie wiosny, od lutego do maja, gdy w górach topnieją śniegi, a także na jesieni. Wykopaliska świadczą o tym, że rzeki wylewały już w starożytności. Żyzność dolin Tygrysu i Eufratu sprawiła, że stały się one kolebką cywilizacji. Ludność nauczyła się sztuki irygacji, a żeglowność miała znaczenie dla rozwoju handlu, państwowości i religii. Wokół Tygrysu usytuowane są takie krainy historyczne jak Asyria, Akad, Elam, Sumer. Wzdłuż rzeki odkryto takie starożytne miasta jak: Maltai, Niniwa, Kalchu, Aszur, Samarra.
Zbudowany w latach 50. zbiornik retencyjny pozwolił ograniczyć niebezpieczeństwa związane w wylewami.

Tygrys w religiach i mitologiach

Stary Testament wspomina o Tygrysie, jako o jednej z czterech rzek Edenu (I Mojż. 2,14), występuje tam pod imieniem Chiddekel (nazwa rzeki w języku asyryjskim??). Pozostałe to Piszon, Gichon, Eufrat.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:20:03