Czytaj więcej"/> Drukuj
br /> Tuwa - Republika Tuwy (Tannu-Tuwa, Riespublika Tuwa) republika autonomiczna w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, przy granicy z Mongolią.

Geografia

Obejmuje pagórkowate i górzyste tereny wyżyn Sangilen i Wschodniotuwińskiej, a także Kotlinę Tuwińską, otoczoną wysokimi łańcuchami Sajanu Zachodniego, Ałtaju, Tannu-oła i Akademika Obruczewa. Klimat umiarkowanie chłodny, wybitnie kontynentalny. Główna rzeka: Jenisej. W kotlinach roślinność stepowa, w górach iglaste lasy tajgi oraz tundra wysokogórska.
Główne ośrodki miejskie: Kyzył, Czadan, Ak-Dowurak.

Demografia

Republikę zamieszkują głównie Tuwińczycy i Rosjanie.

Gospodarka

Region rolniczo-hodowlany. Uprawa pszenicy, owsa, roślin strączkowych i warzyw. Hodowla owiec, kóz i zwierząt futerkowych. Ważną rolę odgrywa też myślistwo. Eksploatacja złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, azbestu i kobaltu. Przemysł materiałów budowlanych, skórzany, drzewny i spożywczy.

Kultura

W tuwińskiej muzyce ludowej występują gardłowe śpiewy zwane xöömej.

Historia

W II w. p.n.e. - I w. n.e. we władaniu wschodnioazjatyckich Hunów. W VI w. zajęta przez ludy tureckie, później przez Ujgurów (VIII w.), Kirgizów (IX w.), Czyngis-chana (1207). W XVII w. na obszarach Tuwy upowszechnił się lamaizm. Do XVIII w. pod panowaniem mongolskim. W latach 1757-1912 jako Urianchaj pod panowaniem mandżurskich władców Chin. Po wybuchu rewolucji w Chinach (1912) Tuwa proklamowała niepodległość. W 1914 wcielona do Rosji jako Kraj Urianchajski. 1918-1921 na jej terenie toczyły się walki między Armią Czerwoną i wojskami admirała A.W. Kołczaka. W 1921 ogłoszona (formalnie) niepodległą Tuwińską Republiką Ludową (Tannu-Tuwa). Od 1944 obwód autonomiczny, od 1961 republika autonomiczna w składzie Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Po rozpadzie ZSRR w 1991 doszło do wystąpień skierowanych przeciwko ludności pochodzenia rosyjskiego. W 1992 Tuwa podpisała nowy układ stowarzyszeniowy z Federacją Rosyjską.

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona Republiki Tuwa
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 06:31:06