Czytaj więcej"/> Drukuj
Turcy - grupa etniczna, jedna z trzech najważniejszych (obok Mongołów i Hunów) pochodzących z Wielkiego Stepu.
Lud ten, wywodzący się z niewielkiego plemienia Turku, żyjącego w górach Ałtaj stworzył w V i VI w. n.e. pierwszą na tyle potężną ordę, że opanowała ona obszar całego Wielkiego Stepu, Bliski Wschód i południowo-środkową Europę. We wschodniej części Wielkiego Stepu ordy tureckie zostały rozbite przez Chiny, a następnie całkowicie zdominowane przez Mongołów. W zachodniej części Wielkiego Stepu oraz na Bliskim Wschodzie Turcy zadomowili się na stałe, tworząc kolejno dwa duże państwa: sułtanat seldżucki i imperium osmańskie, z których wywodzą się dzisiejsze Turcja, Azerbejdżan i kilka innych krajów. W Europie jedna z ord tureckich - protobułgarska zajęła tereny dzisiejszej Bułgarii i utworzyła razem z miejscową ludnością słowiańską państwo istniejące do dzisiaj.
Do ludów pochodzenia tureckiego zalicza się współczesnych Turków, Azerów, a także mieszkańców Azji Środkowej - m. in. Kazachów, Kirgizów, Turkmenów, Ujgurów i Uzbeków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 05:19:40