Czytaj więcej"/> Drukuj
Tsunami -


Tsunami (z jap. 津波 = fala portowa (tsu - port, nami - fala)) - fale oceaniczna (fala oceaniczna), wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu bądź osuwiskiem ziemi(lub dzieleniem się lodowców), rzadko w wyniku upadku meteorytu. Rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu przejście fali tsunami, poruszającej się z wielkimi prędkościami (do 900 km/h), może być nawet niezauważone, jako że długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, a ich wysokość do kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej może ona osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów niszcząc nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej występuje w basenie Oceanu Spokojnego. Może osiągać brzeg jako łamiąca się fala, ściana wody lub podobnym do przypływu zalaniem.

Rodzaje tsunami

Wyróżnia się trzy rodzaje tsunami:
  1. lokalne - miejsce wzbudzenia fali znajduje się blisko wybrzeża, a czas jej przybycia wynosi do pół godziny,
  2. regionalne - fale mogą zagrozić większemu obszarowi przybrzeżnemu (juhu), czas przybycia do 5 godzin od wzbudzenia,
  3. ponadregionalne (pacyficzne) - mogą objąć wiele obszarów po obu stronach Pacyfiku, czas przybycia fali od kilku do kilkunastu godzin w zależności od odległości.

Historyczne tsunami

(od najnowszych wydarzeń po najstarsze)
Tsunami -
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 23:15:12