Czytaj więcej"/> Drukuj
Tryteizm (gr. treis - trzy, theós - bóg) - w teologii chrześcijańskiej pogląd, który zaprzecza jedności istoty Trójcy Świętej. W Bogu więc istnieją nie tylko trzy byty, ale także trzy boskie natury, trzy istoty, można rzec trzej bogowie. Pogląd ten jest sprzeczny z przyjętą na Soborze Nicejskim doktryną chrześcijańską.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 01:15:49