Czytaj więcej"/> Drukuj
Transcendencja filoz. (z łac. transcendens - przekraczający) termin oznaczający istnienie na zewnątrz czegoś. Porównaj: immanencja
Transcendentny to inaczej wymykający się ludzkiemu doświadczeniu, wykraczający poza zasięg ludzkiego poznania; niepoznawalny.
Transcendentalny - dotyczący apriorycznych form poznania, wykraczający poza przedmiot i treść poznania a odnoszący się do warunków koniecznych do poznania. Porównaj: empiryzm, dogmatyzm.
Określenie wywodzące się z filozofii Immanuela Kanta.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:42:50