Czytaj więcej"/> Drukuj
Podział głosów w Radzie Unii Europejskiej wg ustaleń Traktatu Nicejskiego, obowiązujący od 1 listopada 2004
Kraj Głosy Ludność
(mln)
Niemcy 29 82.0
Wielka Brytania 29 59.4
Francja 29 59.1
Włochy 29 57.7
Hiszpania 27 39.4
Polska 27 38.6
Holandia 13 15.8
Grecja 12 10.6
Czechy 12 10.3
Belgia 12 10.2
Węgry 12 10.0
Portugalia 12 9.9
Szwecja 10 8.9
Austria 10 8.1
Słowacja 7 5.4
Dania 7 5.3
Finlandia 7 5.2
Litwa 7 3.7
Irlandia 7 3.7
Łotwa 4 2.4
Słowenia 4 2.0
Estonia 4 1.4
Cypr 4 0.8
Luksemburg 4 0.4
Malta 3 0.4
Traktat nicejski (oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne), TN, umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku.
Traktat nicejski był pomyślany przede wszystkim jako mający zreformować Unię Europejską, by mogła sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Z tego powodu w pracach nad TN aktywnie uczestniczyły delegacje rządowe krajów kandydackich, choć formalnie rzecz biorąc traktat podpisało tylko 15 państw członkowskich.
Wejście w życie Traktatu nicejskiego przez pewien czas stało pod znakiem zapytania, ponieważ w referendum przeprowadzonym 7 czerwca 2001 r. w Irlandii większość (54%) głosujących opowiedziała się przeciwko ratyfikacji TN. Referendum jednak zostało powtórzone 19 października 2002 r. i tym razem większość była za ratyfikacją.

Najważniejsze postanowienia TN

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 01:01:52