Czytaj więcej"/> Drukuj
Trójca_Święta -

Trójca Święta - w religii chrześcijańskiej jest to dogmatyczne określenie nie mające bezpośredniego źródła w Biblii ujmujące istnienie Boga w trzech osobach. Dogmat nie jest uznawany przez antytrynitarzy (arianie, Badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy, unitarianie, bracia polscy)
Zgodnie z nicejskim wyznaniem wiary trójosobowy Bóg objawia się człowiekowi jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jednak każda z tych osób jest tym samym, jednym Bogiem. Bóg jest wszechmocny, wieczny i nieskończony. Poszczególne Osoby są tożsame co do natury i substancji (są jednym i tym samym Bogiem), ale są oddzielnymi osobami, różniącymi się pochodzeniem i wzajemnymi relacjami. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży został zrodzony przez Ojca (a nie stworzony), Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (katolicyzm) lub tylko od Ojca (prawosławie).
Według religii chrześcijańskiej, Bóg przyjął postać człowieka i narodził się jako Jezus Chrystus (hebr. Mesjasz - Pomazaniec) - w celu zbawienia ludzkości. Objawił się człowiekowi jako Druga Osoba Trójcy - Syn Boży (Słowo Boże, Logos) i pozostaje z nim w unii hipostatycznej (Jezus jest zarówno prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym człowiekiem, ale jedną osobą).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:41:51