Czytaj więcej"/> Drukuj
Totalitaryzm (łac. totus cały) to forma rządów, w której obywatele są totalnie podporządkowani absolutnej władzy państwa, we wszystkich aspektach życia.
Termin został stworzony przez Benito Mussoliniego w celu zilustrowania cech wspólnych nazizmu i stalinizmu. Był również używany jako określenie każdego reżimu faszystowskiego i komunistycznego, chociaż niektórzy wolą określać część z nich jako raczej autorytarne niż totalitarne (na przykład reżim Benito Mussoliniego we Włoszech, czy Chiny Teng Siao-pinga).
W systemach totalitarnych władze wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę zaś sprawują "nieomylne" jednostki (Hitler, Stalin), które poddane są kultowi. Błędnie twierdzi się, że jednym z teoretyków państwa totalitarnego był Platon, którego głównym celem było poszukiwanie państwa idealnego.
Czasem za totalitarne uznaje się również ugrupowania religijne, w których jest wymagane całkowite podporządkowanie się wiernych nakazom przywódców.


Dwaj współcześni politolodzy Brzeziński i Friedrich wyróżnili 6 cech, które, występując jednocześnie w danym państwie, świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:24:05