Czytaj więcej"/> Drukuj
Tony Blair (Anthony Charles Lynton "Tony" Blair) (ur. 6 maja 1953 r.) - premier Wielkiej Brytanii (od 1997 r.), przywódca Partii Pracy (od 1994 r.)
Tony_Blair -

Pochodzi z zamożnej, adwokackiej rodziny. Uczył się w prywatnej szkole Fettes, określanej mianem "szkockiego Eton". Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Oxfordzkim.
Do Partii Pracy wstąpił w 1975 roku. Po raz pierwszy został wybrany do Izby Gmin w 1983 r., szybko awansując w partyjnej hierarchii. Był rzecznikiem partii ds. finansów, energetyki i pracy w okresie przywództwa Neila Kinnocka. Po klęsce wyborczej labourzystów w 1992 roku i ustąpieniu Kinnocka, objął funkcję ministra spraw wewnętrznych w gabinecie cieni.
Tony_Blair -
Aleksandrem Kwaśniewskim
Na czele Partii Pracy stanął po śmierci jej dotychczasowego przewodniczącego Johna Smitha w maju 1994 roku. Kontynuował rozpoczętą przez poprzedników reformę struktur partyjnych i starania o przesunięcie programu partii na pozycje centrowe. Blair ograniczył m.in. wpływy związków zawodowych w partii i usunął z jej programu postulat nacjonalizacji gospodarki.
W wyborach 1 maja 1997 roku Partia Pracy, po raz pierwszy od 18 lat, pokonała konserwatystów, zdobywając absolutną większość 179 mandatów w Izbie Gmin.
Od listopada 1999 roku Tony Blair jest wiceprzewodniczącym Międzynarodówki Socjalistycznej. 6 maja 2005 roku został premierem Wielkiej Brytanii po raz trzeci.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:35:08