Czytaj więcej"/> Drukuj
Thrasamund (450-523), król Wandalów i Alanów w latach (496-523). Był czwartym władcą afrykańskiego państwa Wandalów i rządził dłużej niż którykolwiek z jego poprzedników, poza jego dziadem Genzerykiem. Był trzecim synem Gento, czwartego syna Genzeryka i doszedł do władzy tylko dlatego, że wszyscy synowie Genzeryka i jego własny brat, król Guntamund, zmarli około 40 roku życia.
Za jego życia królestwo utraciło część obszarów (dzisiejszą Algerię) na rzecz Berberów. Sam będąc arianinem, wsławił się zakończeniem prześladowań katolików, co w pewnym stopniu poprawiło stosunki Państwa Wandalów z Cesarstwem Bizantyjskim.
Trasamund zmarł w 523 roku. Na tronie zastąpił go wówczas jego kuzyn, Hilderyk, pierwszy syn Humeryka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:14:09