Czytaj więcej"/> Drukuj
Teoria to system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy.
Teoria naukowa - uporządkowany w określony sposób zbiór zdań orzekających o badanej przez daną naukę dziedzinie rzeczywistości.
W przypadku nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów, tłumaczenia powodów występowania tych faktów oraz przewidywania przyszłych zdarzeń.
W przypadku nauk ścisłych teorie często służą tylko same sobie - nauki te zajmują się zasadami tworzenia teorii lub ich logiczną analizą.
Nie dowiedziona faktami lub dowodem matematycznym teoria to hipoteza. Zbiór teorii tworzących podstawowy system pojęciowy danej nauki nazywa się paradygmatem.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:05:24