Czytaj więcej"/> Drukuj
Telekomunikacja to dziedzina techniki i nauki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju sygnałów na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych sygnałów, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych.
System telekomunikacyjny składa się z nadajnika, medium (połączenia), czasem podzielonego na kanały, oraz odbiornika. Nadajnik to urządzenie zamieniające lub kodujące wiadomość do postaci fizycznego sygnału. Medium, ze względu na swoją fizyczną naturę, może modyfikować na sygnał lub pogarszać jego jakość. Odbiornik jest wyposażony w mechanizm dekodowania, który w pewnym zakresie potrafi odtworzyć brakujące części sygnału. W niektórych przypadkach ostatecznymi "odbiornikami" są oczy i uszy (rzadko inne organy zmysłów) i odtwarzanie odbywa się w mózgu (psychoakustyka).
Telekomunikacja może zachodzić między pojedynczym nadajnikiem i odbiornikiem (np. między mikrofonem i słuchawką telefonu) lub między nadajnikiem a większą ilością odbiorników (np. przez sygnał telewizyjny).
Jednym z zadań inżynierów zajmujących się telekomunikacją jest analiza fizycznych własności połączenia i statystycznych cech wiadomości w celu zaprojektowania najbardziej efektywnego mechanizmu kodowania i dekodowania. Jeśli chodzi o systemy do komunikacji za posrednictwem ludzkich zmysłów (głównie wzroku i słuchu) należy także uwzględniać fizjologiczne i psychologiczne aspekty odbioru. Może to zredukować koszta komunikacji, jeśli da się obniżyć jakość sygnału bez znacznego pogorszenia wrażenia odbioru.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:44:08