Czytaj więcej"/> Drukuj
Tales z Miletu, gr. Θαλης (ok. 620-540 p.n.e.), pół-legendarny, archaiczny grecki filozof, matematyk, astronom, inżynier, polityk, podróżnik i kupiec, zaliczany do siedmiu mędrców starożytnej Grecji, uznawany za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej.

Filozofia: od mitologii do nauki

Podczas gdy współcześni zadowalali się religijno-poetyckim, mitologicznym obrazem świata, Tales stworzył pierwszą spójną, racjonalną teorię natury (physis), bez odwoływania się do sił nadprzyrodzonych, odpowiedzi na zagadki natury poszukując w samej przyrodzie, w jej obserwacji. Jego "materializm" (co prawda nie znano jeszcze wówczas pojęcia materii, ale świat był dla Talesa zbiorem konkretnych ciał) w połączeniu z hylozoizmem (zdolność do ruchu jako podstawowa właściwość przyrody, będącą objawem jej życia i duszy) dał początek doktrynie szkoły jońskiej i wpłynął na antyczną myśl przyrodniczą w ogóle.
Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata. Ziemia wg Talesa, podobnie jak wszystko co istnieje, unosi się na wodzie i jest tylko chwilową postacią wody.
Filozofię Talesa przekazał w swoich dziełach Arystoteles.

Technika: od umiejętności do nauki

Podróżując poświecie Tales zapoznał się z osiągnięciami Egipcjan i Babilończyków w dziedzinie matematyki i astronomii. Posiadał np. praktyczne umiejętności pozwalające na przewidzenie zaćmienia Słońca na 585 r. p.n.e., czy zmierzenie wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów). Umiejętności te były czysto techniczne, nie były poparte wiedzą naukową, wynikały z samej praktyki. Potrafiono dokonywać obliczeń nie umiejąc ich uzasadnić, czy przewidywać zjawiska nie znając ich przyczyn.
Tales prowadził badania nad udowodnieniem swoich twierdzeń oraz twierdzeń wcześniej postawionych przez matematyków egipskich, dając podstawy nauce przez zapoczątkowanie systematycznej rozbudowy pojęć i twierdzeń geometrycznych.
Talesowi z Miletu przypisuje się wiele twierdzeń z geometrii: Zob. twierdzenie Talesa.

Linki

http://www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/tales_z_miletu_001.asp
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:41:21