Czytaj więcej"/> Drukuj
Tadeusz Ludwik Piskor (1 lutego 1889 w Borze, Kieleckie - 22 marca 1951 w Londynie), generał Wojska Polskiego.
Studiował na Politechnice Lwowskiej; żołnierz Legionów Polskich. W okresie międzywojennym był m.in. adiutantem generalnym Naczelnego Wodza, szefem Biura Ścisłej Rady Wojennej, II zastępcą szefa Sztabu Generalnego, szefem Sztabu Generalnego (1926-1931), inspektorem armii (1931-1939). W 1923 mianowany generałem brygady, 1928 generałem dywizji. We wrześniu 1939 dowódca Armii Lublin, 14 września przejął dowodzenie Armią Kraków. Wzięty do niewoli, w której przebywał do końca wojny; w niewoli był komendantem tajnej organizacji wojskowej, wchodzącej w struktury AK. Po wojnie na emigracji. Pochowany początkowo w Londynie, we wrześniu 1990 urna z prochami spoczęła w Tomaszowie Lubelskim.
Był odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari, krzyżami Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych.
Źródła:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 12:57:03