Czytaj więcej"/> Drukuj
Gen. dywizji Tadeusz Kutrzeba (urodzony 15 kwietnia 1885 w Krakowie - zmarł 8 stycznia 1947 w Londynie), generał Wojska Polskiego.
W 1906 r. ukończył z wynikiem celującym Wojskową Akademię Techniczną w Mödlingen i uzyskał nominację na podporucznika saperów. We wrześniu 1939 dowodził Armią Poznań w składzie czterech dywizji piechoty (14, 17, 25, 26) oraz dwóch brygad kawalerii (Wielkopolska i Podolska). W bitwie nad Bzurą, której był inicjatorem, dowodził armiami Poznań i Pomorze. Po zakończeniu obrony stolicy wzięty do niewoli. Przebywał w obozach: Hohenstein, Koenigstein i Murnau. Po wojnie był przewodniczącym Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej w Londynie. Powrót do kraju uniemożliwiła mu choroba nowotworowa, w wyniku której zmarł 8 stycznia 1947 r. w Londynie.
Odznaczony był m. in. Orderem Virtuti Militari 2, 3 i 5 klasy, Orderem Odrodzenia Polski 3 i 5 klasy, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami zagranicznymi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 12:08:23