Czytaj więcej"/> Drukuj
Telewizja Polska S.A. jest spółką Skarbu Państwa i nadawcą z mocy prawa polskiej telewizji publicznej.
TVP_1 -

Początki

Prace nad uruchomieniem stacji telewizyjnej w Polsce rozpoczęły się jeszcze przed wojną, w 1935 roku w warszawskim Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz w Polskim Radiu. Eskperymentalna stacja rozpoczęła nadawanie próbnego programu w 1937 roku. Jej kierownikiem został Władysław Cetner. Rozwój prac badawczych nad telewizją przerwał wybuch II wojny światowej. Do pomysłu stworzenia polskiej telewizji powrócono w 1947 roku. Prace w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym (później Instytucie Łączności) prowadzone były pod kierownictwem Janusza Groszkowskiego i Lesława Kędzierskiego. W 1952 roku powstało doświadczalne studio, powołano też pierwszy zespół programu telewizji. Pierwszy program został wyemitowany 25 października 1952 roku (w przeddzień wyborów do sejmu). Dopiero pół roku później, 23 stycznia 1953 roku zainicjowano regularną emisję programu polskiej telewizji (pół godziny raz na tydzień). Rok później, 22 stycznia 1954 roku uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim. Program ośrodka emitowano początkowo raz w tygodniu, a od 1 listopada 1955 – trzy razy. Dopiero rozpoczęcie emisji przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny 30 kwietnia 1956 roku umożliwiło dostęp do programów TV większej grupie odbiorców. Zasięg stacji wynosił ok. 55 km. WOT emitował program 5 razy w tygodniu. 1 maja 1956 roku pracę rozpoczyna Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze stacją nadawczą umieszczoną na Pałacu Kultury i Nauki. Wysokość masztu sięgała 227 metrów. Przy emisji telewizyjnej wykorzystywano wówczas francuski system SECAM.

Okres jednego programu

Prawdziwym początkiem Telewizji Polskiej było stworzenie 1 lipca 1958 roku Zespołu Programu Telewizyjnego przy Polskim Radiu. W dwa lata później (1960) władze powołują Komitet ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (patrz: „Radiokomitet”). Od tego czasu Polskie Radio i TVP mają równorzędny status. Pierwszym szefem Radiokomitetu (stanowisko równorzędne z ministrem) zostaje Włodzimierz Sokorski. Szefowie pionów radia i telewizji mają rangę zastępców. 1 lutego 1961 roku rusza codzienna emisja programu telewizyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. powstają liczne ośrodki regionalne TVP, dysponujące własnymi studiami, m.in. w: Pod koniec lat 60. (18 lipca 1969) oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza (do dziś siedziba TVP). By je stworzyć poniesiono duże nakłady finansowe. Technikom udało się też skompletować wysokiej klasy sprzęt telewizyjny.

Dwa programy

Dużym wydarzeniem było uruchomienie 2 października 1970 roku drugiego ogólnopolskiego programu telewizyjnego. TVP2 od początku istnienia skupiła się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych (m.in. Studio 2). 16 marca 1971 roku Telewizja Polska nadała pierwszy program kolorowy przy użyciu stosowanego w krajach demoludów francuskiego systemu SECAM. Początkowo transmisje kolorowe nadawane były raz w tygodniu, od 6 grudnia 1971 codziennie w kolorze pojawiała się transmisja z obrad zjazdu PZPR. 1 listopada 1975 roku w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie) powstaje naziemna stacja łączności satelitarnej, która znacznie poszerza możliwości nadawcze TVP. Po długim czasie przerwy w tworzeniu nowych ośrodków telewizyjnych w 1985 roku powstaje lokalny oddział telewizyjny w Lublinie.

Po przemianach

Przemiany społeczno-polityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały zmiany także w telewizji. W lipcu 1991 roku zapadła decyzja o likwidacji Radiokomitetu. W rzeczywistości instytucja ta działała jeszcze do 1993 roku. TVP rozpoczęła też ekspansję regionalną. W 1990 roku powstał ośrodek lokalny w Rzeszowie, w 1994 roku w Bydgoszczy, a w 1996 roku w Białymstoku. 24 października 1992 roku rozpoczęto próbną emisję programu satelitarnego TV Polonia (obecnie TVP Polonia). Program skierowany do Polaków mieszkających za granicą rozpoczął regularne emisje w 1994 roku. 29 grudnia 1992 roku w Sejmie zapadły ważne dla TVP decyzje. Państwowa jednostka organizacyjna „Polskie Radio i Telewizja” została podzielona na 19 firm: Sejmową ustawą zostaje także powołana do życia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która ma pełnić funkcję regulatora rynku mediów elektronicznych w Polsce. Na początku lat 90. zapadła także decyzja o całkowitym przejściu telewizji w Polsce z systemu SECAM na system PAL. Pierwszym program nadawanym wyłącznie w tym systemie stał się Program II. 30 marca 1997 roku powstaje pierwszy kanał tematyczny w Polsce – Tylko Muzyka (ze względów formalno-prawnych zaprzestano jego emisji w 1998 roku). W 2004 roku Telewizja Polska zmieniła identyfikację marki, w tym logo wszystkich swoich kanałów telewizyjnych. Rok później, w styczniu 2005 roku powstają 4 nowe oddziały terenowe TVP: Dzięki zmianie uregulowań prawnych 24 kwietnia 2005 roku TVP uruchomiła swój drugi w historii kanał tematyczny – TVP Kultura.

Historyczne programy Telewizji Polskiej

Ważniejsze postacie z historii Telewizji Polskiej do roku 1980

Jerzy Ambroziewicz, Lesław Bajer, Andrzej Bober, Adam Bronikowski Jerzy Budny, Jan Ciszewski, Stanisław Cześnin, Ryszard Danielewski, Witold Dobrowolski, Ryszard Dyja, Irena Dziedzic, Irena Falska, Jacek Fedorowicz, Witold Filler, Jacek Fuksiewicz, Jan Paweł Gawlik, Jerzy Gruza, Włodzimierz Grzelak, Adam Hanuszkiewicz, Tomasz Hopfer, Stanisław Janicki, Bartosz Janiszewski, Zygmunt Kałużyński, Andrzej Kamiński, Zdzisław Kamiński, Bolesław Kielski Elżbieta Klekow, Bogumił Kobiela, Andrzej Kozera, Andrzej Kurek, Stanisław Kuszewski, Grzegorz Lasota, Lucjan Kydryński, Olga Lipińska, Krystyna Loska, Karol Lubelczyk, Karol Małcużynski, Stanisław Marczak-Oborski, Marian Marzyński, Edmund Męclewski, Edward Mikołajczyk, Andrzej Mosz, Jerzy Mrzygłód, Grażyna Nowicka, Czesław Nowicki (Wicherek), Eugeniusz Pach, Lech Pijanowski, Tadeusz Pikulski, Elżbieta Poniatowska, Jeremi Przybora, Andrzej Racławicki, Janusz Rolicki, Jerzy Rosołowski, Joanna Rostocka, Stanisława Ryster, Janusz Rzeszewski, Stefan Rzeszot Czesław Sandelewski Ryszard Serafinowicz, Rafał Skibiński, Adam Słodowy, Lucyna Smolińska, Elżbieta Sommer (Chmurka), Michał Sumiński, Jan Suzin, Karol Szyndzielorz Krzysztof Teodor Toeplitz, Stefan Treugutt, Marek Tumanowicz, Bożena Walter, Mariusz Walter (obecnie TVN), Jerzy Wasowski, Józef Węgrzyn, Edyta Wojtczak, Grzegorz Woźniak, Ryszard Wójcik, Jerzy Wunderlich, Jan Zakrzewski, Tadeusz Zakrzewski, Xymena Zaniewska Maciej Zimiński, Teodor Zubowicz, Jerzy Żukowski,

Ważniejsze postacie z historii Telewizji Polskiej po roku 1980 do chwili obecnej

Adam Bronikowski, Grażyna Bukowska, Wojciech Cejrowski (obecnie Polsat), Beata Chmielowska-Olech, Jacek Cygan, Krystyna Czubówna (obecnie TPSA), Katarzyna Dowbor, Tadeusz Drozda, Kamil Durczok, Dorota Gawryluk, Irena Jagielska, Aleksandra Jakubowska, Elżbieta Jaworowicz, Sławomir Jeneralski, Tomasz Kammel, Anatolij Kaszpirowski, Katarzyna Kolenda-Zaleska (obecnie TVN), Piotr Kraśko, Tomasz Lis (obecnie Polsat), Wojciech Mann, Krzysztof Materna, Robert Makłowicz, Grzegorz Miecugow (obecnie TVN24), Waldemar Milewicz, Piotr Najsztub (obecnie Przekrój i TVN), Monika Olejnik, Magdalena Olszewska, Maciej Orłoś, Jerzy Owsiak, Jolanta Pieńkowska (obecnie Program III Polskiego Radia i Twój Styl), Wojciech Pijanowski, Alicja Resich-Modlińska, Wojciech Reszczyński (obecnie TV Puls), Hanna Smoktunowicz (obecnie Polsat), Kazimiera Szczuka (obecnie TVN), Małgorzata Szelewicka, Bożena Targosz, Nina Terentiew, Grażyna Torbicka, Andrzej Turski, Wiesław Walendziak, Dorota Warakomska, Maciej Zimoch, Tadeusz Zwiefka, Jacek Żakowski,
Czekamy na propozycje! Starajcie się zachować układ alfabetyczny

Seriale telewizyjne

Filmy

Programy, czyli "anteny"

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:35:19