Czytaj więcej"/> Drukuj
Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) jest państwem w Europie północnej, zaliczanym do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku.

Wiadomości ogólne

Podział administracyjny

Szwecja podzielona jest na 21 regionów administracyjnych (szw. län). Regiony te dzielą się na 290 gmin (kommuner).
Szczegółowe omówienie w artykule Podział administracyjny Szwecji

System polityczny

Szwecja niezłomnie od lat 30. XX wieku rządzona jest przez jedną socjaldemokratyczną partię Socialdemokratiska Arbetarpartiet (z wyjątkiem 6-letniej przerwy w latach 70 i 3 letniej w latach 90.), dlatego też taka dominacja w życiu politycznym Szwecji wywarła wpływ na charakter systemu parlamentarnego Szwecji. Obecnie obowiązująca konstytucja Szwecji została uchwalona 27 lutego 1974 roku, po wieloletnich dyskusjach rozpoczętych jeszcze w 1954 roku. Weszła ona w życie wraz z 1975 rokiem. Zastąpiła ona tym samym jednę z najstarszych konstytucji świata, przyjętą w 1809 roku po przegranej wojnie z Rosją i zdetronizowaniu króla Gustawa IV Adolfa. Na szwedzką konstytucję składa się kilka osobnych aktów o bardzo ważnym znaczeniu: Szwecja od dziejów pozostaje dziedziczną monarchią parlamentarną z bardzo okrojonym kompetencjami dla monarchy. Wszelka władza wywodzi się od narodu, jego praw, które są realizowane za pomocą przedstawicieli na szczeblu lokalnym i państwowym. Szwedzki parlament (Riksdag) od 1970 roku składa się z jednej izby. Konstytucja zapewnia również rozwiązanie demokracji bezpośredniej w postaci referendum. Ma ono charakter jedynie opiniodawczy, jednakże parlamentarzyści zazwyczaj liczą się z jego wynikiem. Cechy charakterystyczne systemu politycznego Szwecji:

Język

Oficjalnym językiem Królestwa Szwecji jest język szwedzki (svenska), język z grupy skandynawskiej języków germańskich; używany przez 9 mln ludzi: w Szwecji (7,8 mln) i Finlandii (300 tys.) jest tam językiem urzędowym. Odrębny język już od VIII wieku, najstarsze zabytki językowe pochodzą z XII wieku. Powstanie nowoczesnego języka szwedzkiego datuje się na rok 1526, kiedy to wydano szwedzkie tłumaczenie Biblii.

Ważne postacie w historii Szwecji

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:06:32