Czytaj więcej"/> Drukuj
Sztuka Internetu jest sztuką, której głównym medium jest Internet, i co ważniejsze, jej tematem najczęściej jest Internet. Istnieje tu podobieństwo do sztuki wideo używającej przekazu wizualnego jako nośnika i jako tematu, lecz z większym jeszcze naciskiem na temat niż na ów nośnik. Cytując definicję stworzoną przez Steve'a Dietza (Steve Dietz), byłego kustosza działu nowych mediów w Centrum Sztuki Walkera w Minneapolis: internetowe projekty artystyczne to "projekty artystyczne, dla których sieć jest zarówno wystarczającym jak i koniecznym warunkiem do zaistnienia."
Sztuka internetowa tworzona może być także poza czysto techniczną strukturą Internetu, gdy artyści używają pewnych społecznych i kulturowych tradycji wywodzących się z internetu w projektach tworzonych poza nim. Sztuka internetowa jest często, ale nie zawsze, interaktywna, pozwalająca na współuczestnictwo i bazująca na multimediach w najszerszym tego słowa znaczeniu.
Sztuka internetowa może przyjąć konkretną formę w postaci artystycznych stron www, sztuki w e-mail, artystycznego oprogramowania internetowego, bazujących na internecie lub połączonych w sieć instalacjach, online wideo, pracach radiowych lub audio, sieciowych występach i instalacjach lub występach offline.
Sztuka internetowa jako "ruch" jest częścią sztuki medialnej i sztuki elektronicznej. Kilkoma podgatunkami sztuki intenetowej są sztuka form, net radio,sztuka przeglądarek, sztuka web, sztuka spamu i poezja kodu. Sztuka internetowa jako podgatunek jest raczej nieudaną interpretacją (niezbyt udanym określeniem), jako że Internet używany jest przez różnych artystów na wiele różnych sposobów. Sztuka, generalnie rzecz biorąc, zmieniła się lub rozszerzyła dzięki Internetowi.
Nie istnieje jeszcze ustandaryzowana (ustalona) terminologia sztuki internetowej. W literaturze, pojęcia "Sztuka internetowa", "sztuka bazująca na internecie", "net art", "net.art" i "Web art" używane są zamiennie i żadna z tych nazw nie stała się dominująca do tej pory. Niektórzy sądzą, że termin "net.art" odnosi się do określonej grupy artystów działających w internecie od 1994-1999; zazwyczaj wymienia się tu artystów takich jak Vuk Cosic, Jodi.org, Alexei Shulgin, Olia Lialina and Heath Bunting. Może to jednak być mylące, gdyż w tym samym czasie pracowali: : Superbad (Ben Benjamin), Snarg, Zuper (Michael Samyn), i I/O/D (Collective), by wymienić tylko kilku.

Historia i kontekst

Sztuka internetowa ma swoje źródła w wielu różnych tradycjach i ruchach artystycznych. Niektóre internetowe projekty sztuki są szczególnie związane z takimi gatunkami jak sztuka konceptualna, Fluxus, pop art i performance.
Sztuka internetowa jest także historycznie powiązana z interdyscyplinarnym polem sztuki bazującej na technologii i sztuki elektronicznej, która rozwija się od 1970 roku w instytutach badawczych i wyspecjalizowanych centrach sztuki w całej Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych - poza zwykłym "nie-technologicznym" obwodem muzeów i galerii. Przykładami są Ars Electronica Festival w Linz, wczesne eksperymenty z radiem internetowym na ORF Kunstradio, i znajdujące się w Paryżu IRCAM centrum badawcze muzyki elektronicznej.
Fakt, że zarówno komputer jak i Internet stały się powszechną, dostępną technologią otworzył dla znacznie większej liczby artystów krąg poprzednio dostępny tylko dla wybranych.
Sztuka internetowa zwróciła na siebie największą uwagę i przeżywała swój rozkwit od 1996 do 1998 roku; uwaga publiczna i aprobata dla sztuki internetowej w tym czasie była w znaczącym stopniu związana z dot-com manią. Jednakże sztuka w sieciach komputerowych ma znacznie dłuższą historię, którą można datować na wczesne lata osiemdziesiąte. Obecnie, istnieje silna tendencja do patrzenia na dzieła sztuki związane z Internetem w szerszym kontekście sztuki technologicznej.

Artyści i projekty

Od połowy lat 90-tych tworzą Web Projects, Absurd Software, sztuczki do gier i fizyczne instalacje używające archaicznej symboliki komuterowych ekranów, bibliografie dla wirusów komputerowych, kolekcjonują też ciekawe zawieszenia się systemów oraz aplikacji i komunikaty o błędach. Irracjonalne zasady nawigacji w ich pracach są bardzo mylące; próbują oni bowiem stworzyć "anty-interfejs" :)

Polskie zasoby

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 02:44:49