Czytaj więcej"/> Drukuj
Szetlandy -
Szetlandy (Wyspy Szetlandzkie, Shetland Islands) - archipelag na Oceanie Atlantyckim, około 200 km na północ od wybrzeży Wielkiej Brytanii. Stanowią one odrębną jednostkę administracyjną Wielkiej Brytanii z z głównym ośrodkiem w Lerwick.
Archipelag składa się z ponad 100 wysp, z czego 15 jest zamieszkałych przez około 22 tys. mieszkańców. Łączna powierzchnia wysp wynosi 1426 km2. Obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem - wzniesienia dochodzą do 450 m n.p.m.
Największa wyspa Mainland stanowi 3/4 powierzchni wysp i skupia taki sam odsetek ogółu mieszkańców. W gospodarce Szetlandów dużą rolę odgrywa rybołówstwo, przetwórstwo ropy naftowej, rolnictwo (hodowlą owiec i kuców), także turystyka. Budżet uzupełniają rządowe dotacje.
W I tysiącleciu p.n.e. Szetlandy zasiedlone były przez Piktów. Od VII w. były chrystianizowane przez mnichów irlandzkich. Później nastąpiła kolonizacja normańska i do końca XII wieku pozostawała w rękach królów Norwegii, a do II poł. XV wieku - jarlów Orkadów. Wtedy to Szetlandy zostały włączone do Szkocji, ale dialektem języka norweskiego mówiono do XVIII wieku, a elementy folkloru skandynawskiego przetrwały do wieku XX.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 18:57:50