Czytaj więcej"/> Drukuj
Szajkizm - efemeryczny nurt w imamizmie założony formalnie w 1824 roku przez szejka Ahmada-i-Ahsa'i. Początki ruchu są jednak dużo wcześniejsze, wpisuje się on także w ponad stuletnią tradycję podobnych poglądów. Szajkizm zakładał, że zawsze na świecie istnieje osoba mająca kontakt z dwunastym imamem, za pomocą której udziela on wskazówek ludzkości. Tę funkcję miał pełnić Ahmad-i-Ahsa'i oraz jego następcy. Jeden z czołowych szajkistów Siyyid Mírzá 'Alí-Muhammad (Báb) ogłosił się w 1844 roku mahdim, a wielu szajkistów przeszło na babizm. Ruch miał charakter mistyczny i zakładał, że każdy ma (w różnym jednak stopniu) kontakt z Bogiem i prawdą poprzez daną mu możliwość odczuwania świata duchowego. Ruch zanikł po około 50 latach działalności, zbiżając się do głównego nurtu imamizmu oraz tracąc wyznawców na rzecz babizmu i bahaizmu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 22:36:15