Czytaj więcej"/> Drukuj
Synod Biskupów - instytucja doradcza powołana do życia przez papieża Pawła VI (1965). Wg nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Synod Biskupów to zebranie przedstawicieli Episkopatów z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Synod Biskupów podlega bezpośrednio papieżowi, posiada też własne struktury organizacyjne, takie jak Sekretariat Generalny.
Synod Biskupów obraduje na sesjach zwyczajnych (co 3-4 lata), nadzwyczajnych i specjalnych. Sesje specjalne poświęcone są poszczególnym częściom świata lub krajom, i tak na przykład w 1991 roku odbył się Synod dla Europy, a w 1994-5 roku Synod dla Afryki.
Sesje zwyczajne zajmują się sprawami organizacyjnymi Kościoła (kapłaństwo), ale również kwestiami dotyczącymi jego misji (ewangelizacja) oraz bardziej ogólnymi, jak sprawiedliwość społeczna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:20:51