Czytaj więcej"/> Drukuj
Synagoga, bożnica (z gr. synagoge = 'zgromadzenie wspólnota') - w judaizmie miejsce spotkań, modlitw i nabożeństw, których podstawę stanowi czytanie wersetów Tory. Zwoje Tory przechowywane są w specjalnej szafie (świętej skrzyni - Aron Hakodesz) wbudowanej we wschodnią ścianę synagogi zwróconej ku Jerozolimie, gdzie znajdowała się Świątynia Jerozolimska. Centralnym miejscem synagogi jest bima - podium lub pulpit służący do czytania Tory.
Synagoga -


Od średniowiecza w architekturze synagog pojawiło się odrębne pomieszczenie dla kobiet - babiniec.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:14:01