Czytaj więcej"/> Drukuj
Syn Boży (Słowo Boże, Logos) - w religii chrześcijańskiej druga Osoba Trójcy Świętej zrodzona przez Boga Ojca.
Syn Boży za sprawą Ducha Świętego wcielił się w człowieka i narodził się jako Jezus Chrystus aby przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zbawić ludzkość.
Syn Boży jest równy Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu co do bóstwa, majestatu, wieczności i wszechmocy. Jest zarówno w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jedną osobą, na którą składają się bóstwo, oraz ludzkie ciało i dusza.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:30:45