Czytaj więcej"/> Drukuj
Suwalszczyzna -


Suwalszczyzna -
Suwalszczyzna -
na terenie Cmentarzyska Jaćwingów w okolicy Suwałk.
Suwalszczyzna -

Suwalszczyzna -

Suwalszczyzna (lit. Suvalkija) – kraina historyczna powstała w XV wieku w wyniku najazdów i wojen Zakonu Krzyżackiego, Polski i Litwy przeciwko Jaćwieży, które doprowadziły do kompletnej eksterminacji bądź asymilacji Jaćwingów. Suwalszczyzna leży w północno- wschodniej Polsce. Tradycyjnie zalicza się do niej ziemie będące na północ od Biebrzy, na północny-wschód od rzeki Ełk oraz na wschód od linii Gołdap-Olecko-Ełk.

Przyroda

Rzeźba terenu Suwalszczyzny jest mocno zróżnicowana. Na północy charakterystyczne są postglacjalne morenowe wzniesienia, liczne jeziora i oczka wodne; na wschodzie i w południowej części równiny, a na samym południu silnie zabagniona dolina biebrzańska. Gleba jest średniej bądź słabej jakości. Temperatury są rekordowo zimne jak na polskie warunki, zimy zwłaszcza na północy długie. Tym niemniej lata są kontynentalne, ciepłe i z ograniczoną liczbą opadów. Liczne jeziora i rzeki jak i duże kompleksy leśne (zwłaszcza Puszcza Romincka i Puszcza Augustowska) sprawiają, że region ten uchodzi za najbardziej atrakcyjną ekologicznie część Polski.

Historia

Dzieje osadnictwa na Suwalszczyźnie po rozbiciu Jaćwingów opierały się o kilka zasadniczych elementów. Pierwszy z nich stanowiły wielkie dobra kościelne, zwłaszcza kamedułów znad Wigier, drugim ważny dla Rzeczpospolitej szlak Warszawa-Wilno, trzecim powstałe od XVII wieku miasta (Przerośl, Filipów, Sejny, Suwałki itd.), w których rozwijała się gospodarka oraz handel w dużej mierze dzięki osadnikom żydowskim. W latach 1975-1815 Suwalszczyzna znalazła się w zaborze pruskim, następnie – po przemarszu przez nią wojsk napoleońskich, od 1815 roku stała się częścią Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej pełniła rolę marchii w odzyskaniu dla Polski Wileńszczyzny. W czasie II wojny światowej była z początku wcielona do Rzeszy. W okolicach Suwałk, Niemcy założyli kilka obozów pracy i jenieckich, w których zginęło ponad 45.000 osób (głównie jeńców sowieckich).

Ludność

Na Suwalszczyźnie występują dwa zwarte skupiska mniejszości narodowych: litewskie w rejonie Puńska i Sejn oraz białoruskie w okolicach Lipska.

Parki Narodowe i Krajobrazowe

Najważniejsze miasta

Atrakcje turystyczne Suwalszczyzny

|
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 01:15:59