Czytaj więcej"/> Drukuj
Susza - długotrwały okres z brakiem opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.
Wyróżnia się suszę atmosferyczną i suszę glebową.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 16:42:54