Czytaj więcej"/> Drukuj
Surrealizm, inaczej zwany nadrealizmem, to kierunek w sztuce, który powstał w 1924 we Francji. W założeniach miał to być bunt przeciw klasycyzmowi realizmowi, empiryzmowi, racjonalizmowi i utylitaryzmowi. Teoretykiem tego nurtu był filozof i poeta Andre Breton.
W malarstwie założeniem surrealizmu było "wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej". Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji.
Przedstawicielami tego nurtu w malarstwie byli: Salvador Dali, Max Ernst, Hans Arp, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Osvaldo Licini, René Magritte.
Jako istotną inspirację dla dzieł surrealistów przyjmuje się malarstwo Hieronima Boscha, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku. Ponadto korzystali oni z doświadczeń dadaizmu.
Celem ich działania było zbadanie sfery podświadomości, uważali bowiem, że człowiekiem rządzą ukryte siły (wg teorii Junga i Freuda). Przypisywali ogromną rolę wyobraźni.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 13:35:42