Czytaj więcej"/> Drukuj
Sumienie - wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi.Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje postepowanie pod kątem moralnym i odpowiednio je oceniać jako dobre lub złe, chwalebne lub naganne, cnotliwe lub grzeszne.
Rodzaje sumienia:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:19:32