Czytaj więcej"/> Drukuj
Sufiks (przyrostek) – w językoznawstwie jest to każdy "kawałek" wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany gdzieś po prawej stronie od jego rdzenia (czyli podstawy słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną). Danemu wyrazowi może nie towarzyszyć żaden sufiks, lub też może mu towarzyszyć jeden lub więcej sufiksów.
Sufiksy razem z prefiksami (przedrostkami) i infiksami (wrostkami) wchodzą w skład afiksów (zrostków), czyli tych morfemów słowotwórczych, które odpowiadają za tworzenie wyrazów pochodnych.
Przykłady:
ogrom-nias-ty
konstantyn-opol-owianin-ecz-ka

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:06:04