Czytaj więcej"/> Drukuj
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) to polska partia polityczna istniejąca w latach 1997-2002. Obecnie istnieje koło parlamentarne o tej nazwie tworzone przez członków SKL-RNP.

Liderzy

Koło Parlamentarne SKL

Posłowie SKL startowali w 2001 do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej, część posłów, m.in Jan Rokita i Bronisław Komorowski zdecydowali się na przejście z SKL do partii politycznej Platforma Obywatelska RP, pozostali utworzyli własne koło parlamentarne.
poseł, okręg wyborczy

Historia

SKL powstał w styczniu 1997 roku w wyniku połączenia się Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego Artura Balazsa, Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla oraz grupy byłych członków Unii Wolności pod przewodnictwem Jana Rokity. Pierwszym prezesem SKL został Jacek Janiszewski (1997-1998), kolejnymi byli: Mirosław Styczeń (1998-2000) i Jan Rokita (2000-2001).
SKL przystąpił do Akcji Wyborczej Solidarność i w wyborach parlamentarnych w 1997 r. uzyskał mandaty startując z jej list. W lutym 1998 r. do SKL-u przystąpili Republikanie, a w lutym 1999 roku do SKL dołączyła Koalicja Konserwatywna.
18 marca 2001 roku Rada Polityczna SKL zadecydowała o wyjściu partii z AWS. Przesądziła o tym postawa prezesa Jana Rokity, który w ostatnim momencie zmienił stanowisko i poparł wystąpienie SKL z AWS. Stronnictwo podjęło współpracę z Platformą Obywatelską (PO); w proteście przeciwko nawiązaniu tej współpracy z SKL wystąpiła część działaczy, która potem współutworzyła Przymierze Prawicy.
SKL podpisało porozumienie z PO gwarantujące partii start jej członków z list Platformy w wyborach w 2001 roku. Jednym z warunków porozumienia było przyłączenie się SKL do PO po wyborach. Część działaczy, z przewodniczącym Rokitą na czele, dotrzymała warunków umowy, jednak większość postanowiła utrzymać niezależność partii i utworzyć własne koło parlamentarne. Nowym przewodniczącym SKL został Artur Balazs.
W 2002 r. SKL połaczył się z Porozumieniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów tworząc partię pod nazwą Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski (SKL-RNP). Koło parlamentarne SKL pozostało jednak przy dotychczasowej nazwie.
W 2004 roku koło poselskie zmieniło nazwę na Konserwatywno-Ludowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:09:25