Czytaj więcej"/> Drukuj
Strona procesowa to podmiot, który w procesie występuje sam w swoim imieniu, bądź w którego imieniu i na rzecz działa inny podmiot, i który ma interes prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:55:44