Czytaj więcej"/> Drukuj
Gen. dyw. Stefan Paweł Rowecki (pseudonim "Grot") (urodził się 25 grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim - zmarł w sierpniu 1944 w Sachsenhausen) - działacz ruchu oporu, generał Wojska Polskiego, publicysta.
Był współorganizatorem tajnego skautingu w Piotrkowie. W czasie pierwszej wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym, w lipcu 1917, od 11 sierpnia 1917 przebywał w obozie dla internowanych oficerów Legionów w Beniaminowie. W lutym 1918 – wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. W latach 1919-1920 był uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej. Był założycielem i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”. W latach 1930-1935 pełnił funkcję dowódcy 55 pułku piechoty w Lesznie. W listopadzie 1935 powierzono mu dowodzenie Brygadą KOP „Podole”. W lipcu 1938 został dowódcą piechoty dywizyjnej 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach.
W czerwcu 1939 zorganizował i dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową. Dowodził nią również w czasie trwania kampanii wrześniowej. W październiku 1939 został jednym z przywódców SZP, w 1940 – komendantem ZWZ, a 14 lutego 1942 – komendantem głównym Armii Krajowej.
Pod koniec 1941 utworzył organizację „Wachlarz”. 30 czerwca 1943 został zdekonspirowany i aresztowany w warszawskim mieszkaniu przy ul. Spiskiej 14 m. 10 przez ekipę Gestapo dowodzoną przez Ericha Mertena. Został zamordowany prawdopodobnie w sierpniu 1944 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:58:34