Czytaj więcej"/> Drukuj
Stefan Dąb-Biernacki (1890-9 lutego 1962 w Londynie na emigracji) - generał dywizji Wojska Polskiego.
Podczas I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów.
W latach 1919 - 1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej wykazując się nadzwyczajną odwagą. Za udział w tych walkach otrzymał order Virtuti Militari klasy III, IV i V (tylko 3 oficerów zostało w ten sposób uhonorowanych).
W latach 1921 - 1926 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów stacjonującej w Wilnie. W latach 1926 - 1930 generał do prac w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Warszawie. W 1931 roku mianowany generałem dywizji i inspektorem armii z siedzibą w Wilnie.
W kampanii wrześniowej w 1939 roku dowódca Armii Odwodową Prusy. Dowodził krótko największą polską Armią, robiąc to przy tym bardzo nieudolnie. Porzucił walczące oddziały i udał się do Naczelnego Wodza, który zamiast oddać go pod sąd powierzył mu dowództwo Frontu Północnego.
Gen. Władysław Sikorski odsunął go od wszelkich funkcji w Armii Polskiej na Zachodzie. Po wojnie pozostał na emigracji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 21:53:26