Czytaj więcej"/> Drukuj
Statystyka Fermiego-Diraca to statystyka dotycząca fermionów, cząstek o spinie połówkowym, które obowiązuje zakaz Pauliego. Zgodnie z zakazem Pauliego w danym stanie nie może znajdować się więcej, niż jeden fermion.
Zgodnie z rozkładem Fermiego-Diraca średnia ilość cząstek w danym stanie dana jest przez
\[=\frac{1}{(e^{\beta (E-\mu)}+1)} \]
gdzie \[E \] jest energią tego stanu, \[\mu \] jest potencjałem chemicznym, a \[\beta = 1/(k_BT) \], gdzie \[k_B \] jest stałą Boltzmanna a \[T \] - temperaturą w skali Kelvina.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:44:08