Czytaj więcej"/> Drukuj
Stary Testament lub Biblia Hebrajska ("Pisma Hebrajskie" lub "Pisma Hebrajsko-Aramejskie") to starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka i prawosławna zawiera w sumie 46 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty).
Kanon katolicki Starego Testamentu - nazwy polskie i łacińskie (kursywą zaznaczono księgi nieuznawane przez żydów i protestantów, tzw. deuterokanoniczne):
Księgi prawnohistoryczne Księgi mądrościowe (dydaktyczne) Księgi prorockie Kanon żydowski - nazwy polskie i transkrypcja nazw hebrajskich:
Prawo - Tora Prorocy - Nebiim starsi młodsi 12 proroków Pisma - Ketubim Stary Testament razem z Nowym Testamentem, tworzą chrześcijańskie Pismo Święte.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 18:53:25