Czytaj więcej"/> Drukuj
Stanisław_Pilat -
Stanisław Pilat (ur. 25 stycznia 1881 we Lwowie, zm. 4 lipca 1941) – chemik, kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej.
Prace Pilata dotyczyły składników ropy naftowej, olejów smarowych, składu benzyn, metod podnoszenia ich liczb oktanowych, katalitycznego procesu uwodornienia węglowodorów gazowych i polimeryzacji alkenów w celu otrzymania benzyny syntetycznej. Opracował nowe metody przeróbki ropy naftowej, które znalazły zastosowanie w Polsce, Rumunii i Meksyku. Opracowana przez niego metoda frakcjonowania mieszanin naftowych na zimno jest obecnie stosowana w USA (patent USA nr 2141361 z 1938 roku). Opracował również proces produkcji sadzy z gazu ziemnego.
Aresztowany przez hitlerowców (batalion Nachtigall) w nocy z 3 na 4 lipca 1941 wraz z grupą 25 profesorów Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie został tej samej nocy rozstrzelany na Wzgórzach Wuleckich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:55:36