Czytaj więcej"/> Drukuj
Społeczeństwo Jest to podstawowe pojęcie socjologii, jednkaże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuję się dużą grupę zamieszkujacą dane terytorium. Definiuje się je także jako ogół obywateli zamieszkujących obszar danego państwa. Termin ten jednak często stosuje się dość swobodnie określając różne kategorie czy warstwy społeczne np. społeczeństwo górników, społeczeństwo nauczycieli. Uzywa się też go na określenie całej żyjącej ludzkości, wówczas używa się okreslenia społeczeństwo globalne.
Podstawowe cechy społeczeństwa to wspólna kultura, wspólna przestrzeń, wspólna tożsamość, oddziaływania w sieci wzajemnych stosunków społecznych.
Ze względu na duże różnice pomiędzy współczesnymi i historycznymi społeczeństwami wyróżnia się ze względu na stopień rozwoju społeczeństwa: tradycyjne, przemysłowe i poprzemysłowe. W przypadku społeczeństwa poprzemysłowego, które powstawać zaczęło w drugiej połowie XX wieku, używa się też alternatywnych pojęć: społeczeństwo globalne, społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo sieciowe.
Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe): Teoria ta narodziła się na przełomie lat 60-tych i 70-tych (XX w.). Jej twórcami są Tourione i Bell. Stwierdzili oni, że w pewnym momencie społeczeństwo doszło do poziomu wysokiej automatyzacji (duży wpływ miło na to wprowadzenie pierwszej automatycznej taśmy produkcjnej przez zakład Ford w USA) co przyśpieszało produkcję i wyręczało od niej człowieka co w konsekwencji prowadziło do przechodzenia ludzi do działu usług. Kolejną cechą takiego społeczeństwa jest skupianie się w wielkich aglomeracjach miejskich co powoduje rozwój kultury masowej (muzyka, film, internet). Ludzie zaczęli także tworzyć ponad narodowe korporacje.
Społeczeństwo globalne (globalnej wioski): Powstanie tego rodzaju społeczeństwa przewidział w latach 50 (XX w.) Marchal Herbert McLuchan. Stwierdził on, że w najbliższym czasie nastąpi rozwój środków masowego przekazu (telewizja, radio), a także upowszechnienie masowej kultury.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:14:51