Czytaj więcej"/> Drukuj
Sosnowiec to miasto na prawach powiatu (powiat grodzki) w południowej Polsce, w centralnej części województwa śląskiego i we wschodniej części konurbacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami: Białą Przemszą, Bobrkiem, Czarną Przemszą oraz Brynicą, gdzie dwie ostatnie wyznaczają granicę z Górnym Śląskiem. Współcześnie dominujący ośrodek Zagłębia Dąbrowskiego.
Powierzchnia: 91,2 km², liczba mieszkańców: 229 989.
Sosnowiec
(Herb) (Flaga)
Hejnał
Motto: brak
Województwo Śląskie
Organ samorządowy Rada Miejska
Prezydent miasta Kazimierz Górski
(kadencja: 2002 - 2006)
Prawa miejskie 1902
Powierzchnia
 - % województwa
 - użytki rolne
 - użytki leśne
91,26 km²
0,74
26%
18%
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna
19°04'15" - 19°19'05" E
50°13'43" - 50°19'06" N
Wysokość n.p.m.
 - maksymalna
 - minimalna

-
-
Populacja
 - miasto
 - % województwa
 - gęstość
 - konurbacja (GOP)

229 989
5
2 520/km²
2 300 000
Numer kierunkowy (+48) 32
TERYT
 - powiat
 - miasto

247501 1
2475
Kod pocztowy 41-200 do 41-225
Tablice rejestracyjne SO 00001 do SO 99999
Miasta partnerskie Les Mureaux
Suceava
Roubaix
Strona internetowa miasta

Zmiany w stanie ludnościowym

Rok Ilość mieszkańców
1902 61 000
1911 98 748
1914 118 475
1915 56 876
1921 86 497
1926 100 445
1939 129 610
1946 77 800
1950 107 000
1960 131 600
1965 139 800
1970 145 000
1975 195 700
1982 212 000
1993 258 528
2002 232 600
2004 229 990

Zamki

Pałace

Dwory

Kościoły

Inne zabytki

Pomniki

Wody

Przez miasto przepływają cieki wodne W mieście znajdują się zbiorniki wodne (jeziora):

Lasy i parki

Inne obiekty

Gospodarka

W mieście zlokalizowana jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska. Jej pięć Obszarów powoli, lecz sukcesywnie przyciąga nowych inwestorów, stawiających tutaj nowe hale zakładowe.
W Sosnowcu wg danych GUS działalność prowadzi 25 500 podmiotów gospodarczych. Pomimo przemysłowego dziedzictwa wiele z nich to małe, jednoosobowe firmy, świadczące usługi wyłącznie na rzecz jednego zleceniodawcy.
Dochód w przeliczeniu na mieszkańca w kwocie 1575,00 zł stanowi 102,3% średniego województwa a 111,8% średniego krajowego.
Na koniec 2004 zarejestrowanych było 19 500 bezrobotnych, co stanowi 8,48% ogółu mieszkańców, zatrudnienie natomiast deklarowało 68 338 osób, czyli 29,72% ogółu mieszkańców. Pozostałe 62 295 mieszkańców w wieku produkcyjnym, lecz nieaktywnych zawodowo, w połączeniu w zarejestrowanymi bezrobotnymi, wyznacza rzeczywistą stopę bezrobocia w Sosnowcu na poziomie 35,56%.
Miasto, do dziś odczuwające skutki likwidacji górnictwa na swoim terenie, stoi w obliczu kolejnego problemu spowodowanego redukcją kosztów w Mittal Steel Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza - zakładu, którego pracownikami w znaczącym udziale są mieszkańcy sosnowieckich dzielnic, przede wszystkim wybudowanych dla hutników osiedli mieszkaniowych w Zagórzu.

Przemysł

Handel

Zdrowie

Transport lotniczy

W odległości 33 km od Śródmieścia Sosnowca znajduje się prężnie rozwijący Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Przewidywane na 2006 oddanie do użytku fragmentu budowanej drogi od węzła Podwarpie umożliwi dojazd do niego w ciągu kilkunastu minut. Obecnie mieszkańcy korzystający z tego portu lotniczego mają do dyspozycji zatrzymujące się czasowo w Milowicach autobusy specjalnej linii kursującej pomiędzy Katowicami a Pyrzowicami.

Transport drogowy

W pobliżu Sosnowca przebiega autostrada A4 - odległość ze Śródmieścia do jej węzłów wynosi: Przez miasto przebiegają: W ich śladach biegną drogi międzynarodowe E40 i E75.
Główne drogi miejskie są w większości dwujezdniowe, jednak o złym stanie nawierzchni oraz niewielkiej przepustowości. Organizacja ruchu drogowego nie nadąża za dynamicznym rozwojem motoryzacji, nie promuje też nowatorskich rozwiązań stosowanych na szeroką skalę w innych europejskich miastach.
W mieście znajduje się ok. 30 stacji paliw, 7 stacji kontroli pojazdów, kilka wielkich salonów samochodowych połączonych z autoryzowanymi serwisami, natomiast tuż za jego granicą znajduje się Giełda Samochodowa w Mysłowicach.

Transport kolejowy

Przez miasto przebiegają odnogi historycznych szlaków, którym Sosnowiec zawdzięcza swój potężny rozwój: Pierwsza do dziś stanowi ważną europejską trasę (za wyjątkiem odcinka w jej zasadniczym przebiegu, przez Maczki), druga w Śląskiem zamiera.
Negatywnym dla rozwoju miasta i krytykowanym przez mieszkańców zjawiskiem jest sukcesywna likwidacja obsługi stacji Sosnowiec Główny przez tradycyjnie zatrzymujące się na niej pociągi międzynarodowe. Ponadto dużym powodzeniem u mieszkańców cieszą się przejazdy do Warszawy a wśród studentów do Gliwic.
W odległym o 18 km od Śródmieścia Sosnowca sąsiednim Sławkowie planowana jest inwestycja oddziałowująca na cały zagłębiowski region, w postaci rozbudowy suchego portu przeładunkowego na zakończeniu Linii Hutniczej Szerokotorowej (która w rzeczywistości kończy się w granicach administracyjnych Sosnowca, w Kolonii Cieśle), jako strategiczny element kombinowanego połączenia towarowego wschód-zachód.

Transport autobusowy

Przed dworcem kolejowym Sosnowiec Główny zatrzymują się autobusy relacji Warszawa - Kraków. Ponadto przez Śródmieście Sosnowca kursują linie dalekobieżne, głównie w kierunku województw świętokrzyskiego i małopolskiego, co wynika z kierunków imigracji ludności wywołanej budową Huty Katowice. Mieszkańcy odchodzą jednak od korzystania z tej formy transportu.

Transport miejski

System miejskiego transportu pasażerskiego, zasadniczo oparty na autobusach i tramwajach, należy do najbardziej archaicznych na skalę europejską; jest on niespójny, niedostosowany do potrzeb mieszkańców i nie posiadający żadnych priorytetów w organizacji ruchu drogowego.
19 września 1991 Sosnowiec przystąpił do związku gmin w celu wspólnej organizacji transportu miejskiego. Decyzja ta zaskutkowała wkrótce sukcesywnym obniżaniem ilości wykonywanych przez środki transportu (zwłaszcza autobusy) wozo-kilometrów oraz spadkiem wskaźnika pasażero-kiometrów, które to procesy trwają do dziś. Mieszkańcy zmuszeni do poszukiwania alternatywnych sposobów przemieszczania przesiedli się do własnych samochodów, gwałtownie podnosząc wskaźnik indywidualnego zmotoryzowania i przyczyniając się równocześnie do powstania poważnego dla miasta problemu (pogorszenie stanu nawierzchni dróg, zatory na skrzyżowaniach, itp.).
Współcześnie środki transportu kursują rzadko i nierównomiernie po niezrozumiałych trasach, obowiązują w nich różne zasady, w tym wiele wzorów biletów o cenie należącej do najwyższych w kraju a część linii autobusowych i wszystkie minibusowe realizowane są bez rozkładów jazdy. Z kolei linie tramwajowe obsługiwane są pojedynczymi wagonami, co jest powodem ich częstych przepełnień (składy dwóch wagonów spotykane są jeszcze czasem na trasie do Kazimierza Górniczego).
Zdecydowana większość infrastruktury technicznej, poza niewielką ilością nowych autobusów, jest przestarzała, niedostępna dla niepełnosprawnych.
Pomimo braku wpływu na ten stan rzeczy, szczególnie tramwaje, za wyjątkiem martwo zakończonych tras, cieszą się u mieszkańców bardzo dużym powodzeniem.

Muzeum

Teatr

Inne obiekty

Kluby sportowe

Obiekty sportowe

Szkoły wyższe

Miasto jest liczącym się i wciąż rozwijającym ośrodkiem naukowym województwa śląskiego; blisko 14 tysięcy studentów pobiera wykształcenie w ulokowanych tutaj uczelniach: Przy Wydziale Nauk o Ziemi zlokalizowane jest os. Akademickie, postoszejące jednak wobec wprowadzonego nowego systemu opłat za korzystanie z Domów Studenckich; zasługą jego mieszkańców było m.in. uruchomienie pierwszej zagłębiowskiej rozgłośni radiowej Rezonans, niezwykle popularnej wśród mieszkańców tego regionu, lecz już nie istniejącej pod tą nazwą.
W skład Uniwersytetu Śląskiego wchodzi również Kolegium Język Biznesu w Śródmieściu Sosnowca.

Instytuty

Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Szkoły Średnie

Urzędy i instytucje


Polityka

Sosnowiec -

Imprezy miejskie

Miasto jest organizatorem lub patronuje cyklicznym imprezom kulturalnym, naukowym i rozrywkowym, przyciągającym rzesze uczestników:

Inwestycje miejskie

Partie polityczne

Posłowie Parlamentu Europejskiego

Senatorowie

Posłowie

Radni Sejmiku Śląskiego

Władze miasta


Radni Rady Miejskiej

Okręg I Okręg II Okręg III Okręg IV Okręg V

Wielkie rody związane z Sosnowcem

Sławni Sosnowiczanie

Sławni goście

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 08:31:36