Czytaj więcej"/> Drukuj
Skrajna prawica to w polityce, według podziału przestrzeni politycznej dokonanej we Friesian Institute, termin na określenie zwolenników skrajnej wolności gospodarczej przy całkowitym braku wolności osobistej i wolności politycznej ograniczonej tak zdecydowanie, jak to tylko możliwe.
Znamienne jest, że większość partii i polityków uznawanych powszechnie i opisywanych jako skrajnie prawicowe, nie zgadza się z takim ich określaniem. Dlatego określenie to jest uznawane za pejoratywne.

Kto jest zaliczany do skrajnej prawicy?

Określenie skrajna prawica zwykle jest używane dla opisu osób lub grup o charakterze nacjonalistycznym, rasistowskim, religijnych ekstremistów, konserwatystów. W tym zbiorze mogą być zawarte ideologie od absolutystycznej monarchii do neonazizmu i faszyzmu. Termin jest też używany dla pewnej części populistów, ruchów narodowych i reżimów autorytarnych.
Często za skrajną prawicę uważani są także libertarianie, którzy jednak nie mogą się z tym zgodzić, gdyż według nich tradycyjny liniowy podział na lewicę i prawicę nie oddaje charakteru polityki. Libertarian od skrajnej prawicy odróżnia pogląd na wolność osobistą, która powinna według nich być możliwie nieograniczona.

Wolność gospodarcza

Wśród partii skrajnej prawicy istnieją dwa całkowicie odmienne poglądy na kwestiie gospodarcze.
Nieco częstsze jest podejście populistyczne oparte o typowy dla faszyzmu solidaryzm społeczeństwa, grupy etnicznej lub narodu często wymuszany przez interwencjonizm państwowy. Bywa, że jest on kojarzony z socjalizmem, co nie jest prawidłowe. Jeśli coś może łączyć partie skrajnej prawicy i lewicy to jest to właśnie interwencjonizm. Historyczną przyczyną kojarzenia partii skrajnie prawicowych z socjalizmem jest w zdecydowanym stopniu NSDAP. Należy jednak pamiętać, że żyjąca w biedzie ludność Niemiec w znacznym stopniu popierała partię komunistyczną, która była głównym konkurentem NSDAP w walce o władzę. Dlatego w nazwie NSDAP, podobnie jak w przemówieniach Hitlera, słowo "socjalistyczny" było używane celowo - jako element socjotechniki.
Drugi wariant to podejście wolnorynkowe. W tym przypadku pomoc socjalna państwa dla obywateli i podmiotów gospodarczych powinna być jak najmniejsza. Kompensuje się to podejściem do własności prywatnej, która jest honorowana jako jedna z najwyższych wartości. W tym podejściu państwo nie pomaga ale jednocześnie zrzeka się większości roszczeń gospodarczych.

Wolność osobista

Brak wolności osobistych to na przykład zdecydowany sprzeciw wobec wolnościom seksualnym, w tym zdecydowana opozycja wobec równouprawnienia związków osób o orientacji seksualnej różnej od heteroseksualnej, sprzeciw wobec edukacji seksualnej w szkołach, dążnie do uniformizacji wyglądu, światopoglądu i dążeń kulturowych społeczeństwa.

Wolność polityczna

Ograniczanie wolności politycznych wynika z niechęci do skrajnej lewicy, komunizmu i podobnych światopoglądów określanym przez zwolenników skrajnej prawicy jako "lewactwo". W praktyce ograniczanie wolności politycznych przejawia się w próbach delegalizacji a przynajmniej ograniczenia działalności partii lewicowych i liberalnych.

Istniejące partie polityczne powszechnie uznawane za skrajną prawicę

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:13:25