Czytaj więcej"/> Drukuj
Skrót
1. W piśmie (inna nazwa to: abrewiatura) - skrócony zapis nazwy jednowyrazowej lub wielowyrazowej, zbudowany z jednej lub kilku liter. Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych - szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.
W jęz. polskim konkretne skróty pisze się:
Ponadto:
2. W naukach pomocniczych historii - brachiografia.
3. Skrócenie drogi, droga na skróty - droga krótsza od oficjalnej lub zalecanej; konsekwencją obrania skrótu może być wybór drogi o gorszym komforcie poruszania się, mniej atrakcyjnej widokowo, mniej bezpiecznej, czynnej czasowo itp.
4. Skrót myślowy - uproszczenie wypowiedzi poprzez przedstawienie jej w postaci niekompletnej lub zastąpienie jej innym, krótszym określeniem - przy założeniu, że odbiorca na pewno domyśli się, o co chodzi. Skrót myślowy jest zrozumiały tylko w stosownym kontekście.
5. W systemach komputerowych - plik z ikoną, będący odnośnikiem do innego pliku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:35:12