Czytaj więcej"/> Drukuj
Skorupa ziemska - część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia). Wyróżnia się skorupę kontynentalną i oceaniczną. Miąższość skorupy ziemskiej waha się od 6 km w części oceanicznej do 80 km w części kontynentalnej (Himalaje). Średnia gęstość to około 3000 kg/m³.
Skorupa ziemska składa się z kilkunastu wielkich płyt tektonicznych, przesuwających się względem siebie z prędkościami rzędu kilku milimetrów na rok. Rozpoznaniem i wyjaśnianiem zjawisk związanych z ruchem płyt zajmuje się teoria geologiczna nazywana tektoniką płyt.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 19:00:06