Czytaj więcej"/> Drukuj
Siarczan amonu (NH4)2SO4 -związek chemiczny tworzący bezbarwne kryształy o temperaturze rozkładu 513°C (786K) (wydziela amoniak). Siarczan amonu rozpuszcza się w wodzie.
Siarczan amonu jest otrzymywany przez rozpuszczanie amoniaku w kwasie siarkowym. Można go też otrzymywać z zawiesiny gipsu poprzez reakcję z amoniakiem i dwutlenkiem węgla, w wyniku czego powstaje też osad węglanu wapnia. Po jego odfiltrowaniu roztwór siarczanu amonu odparowuje się pod zmiejszonym ciśnieniem.
Zastosowanie: głównie jako nawóz sztuczny, w garbarstwie i przemyśle drożdżowym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:59:56