Czytaj więcej"/> Drukuj
Separatyzm (z łaciny separatio – oddzielenie), dążenie do wyodrębnienia się z jakiejś grupy, całości. Najbardziej typowym jest separatyzm narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa.Dążenie do odrębnosći pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym; działalność mająca na celu wyodrębienie mniejszości narodowych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 21:23:58