Czytaj więcej"/> Drukuj
Senior (z łac. starszy od senex - stary).
Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. Najstarszy członek rodziny, rodu; także najstarszy wiekiem i stażem pracy członek jakiejś organizacji, zespołu
  2. Dawniej --- możnowładca, feudał sprawujący władzę nad podległymi mu wasalami; także w okresie rozbicia dzielnicowego najstarszy z Piastów, któremu mieli podlegać książęta dzielnicowi.
  3. W sporcie --- zawodnik w wieku właściwym dla uprawiania danej dyscypliny
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:37:37